Informatievoorziening in verhalenvorm

Theo_groot

De veranderende samenleving in Nederland is niet alleen voor ambtenaren een struikelblok, ook de overheid als instituut ervaart problemen  in haar relatie met de burger. De opkomst van social media brengt de behoefte aan informatievoorziening tot nieuwe hoogten. Om het vertrouwen van burgers te kunnen behouden zijn vanuit de overheid vele initiatieven genomen. . Zo ook het Webcare bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken waar Theo Zijderveld een actieve rol speelt in het begeleiden van dit project.

Theo Zijderveld is coördinator van het Rijksbreed Kennisnetwerk Social Media en Webcare bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Binnen dit kader biedt hij mogelijkheden aan het ministerie om de relatie tussen overheid en burger te versterken door o.a. de informatievoorziening richting de burger in een verhalenvorm te bieden. Een belangrijke taak, want de overheid kampt met een vertrouwenscrisis. Burgers hebben namelijk behoefte aan fysiek contact met de overheid. Het verdwijnen van fysieke locaties van de overheid, als gevolg van bezuinigingen, lijkt een breuk te veroorzaken  in deze relatie.

Er is echter ook sprake van een beweging waarbij de behoefte aan snelle informatievoorziening via  social media een steeds grotere rol speelt. Zo bieden bijvooreeld vele bedrijven al contactmogelijkheden voor haar klanten via bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Langs een dergelijke weg contact hebben, lijkt veel vlotter  te werken dan persoonlijk contact op een fysieke locatie. Binnen dit kader probeert Theo Zijderveld een oplossing te bieden door optimaal gebruik te maken van o.a. deze nieuwe kanalen en de ‘klassieke’ kanalen door de informatie voor burgers in verhalenvorm naar buiten te brengen.

Volgens Theo is het voor een burger veel helderder en kan er zelfs sprake zijn van binding als de burger de informatie in een persoonlijke vorm ontvangt.

Dit neemt echter niet weg dat ook Theo met tegenslagen kampt in zijn werkzaamheden. Het is namelijk niet vanzelfsprekend voor de overheid en ambtenaren om naar buiten te treden. Daardoor  blijft het nog steeds vrij lastig om ambtenaren over te halen om hun verhaal naar buiten te brengen zodat burgers begrijpen waar hij of zij mee bezig is in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden.

Tegenslagen zijn echter een onderdeel van het proces. Theo meent dat je niet bang moet zijn om fouten te maken. Want niet voor alles hoeft toestemming gevraagd te worden en soms is het belangrijk om gewoon iets uit te voeren. Zoek tenslotte de juiste mensen en stel prioriteiten als het gaat om de volgorde waarin je de mensen uitlegt waarom het werk dat je wilt uitvoeren, van belang is. Maar het blijft altijd van belang om goed uit te zoeken waarover ontevredenheid heerst in de samenleving.

—————————————————————–

Wilt u meer weten over het werk van Theo Zijderveld en het zijn werk? Kijk dan op http://www.waardevol2014.nl  en meld u aan voor het symposium.

Plaats een reactie