De Inspiratiekrant als platform van en voor veranderaars

Het platform

De inspiratiekrant biedt een platform aan veranderaars om alle mensen te inspireren die in/aan/met/voor het publieke domein werken. Het gaat de redactie om inspirerende verhalen van hen die daadwerkelijk en gericht bezig zijn met veranderingen in het publieke domein. Zij zijn de publieke veranderaars. Zij dragen bij aan een beter en slimmer functionerende overheid die maatschappelijke vraagstukken op adequate wijze oplost. Zij werken in grote en kleine netwerken.

Voorbeelden van veranderingen die al gaande zijn
Een nieuwe manier van het inzamelen van huisvuil, is een voorbeeld van een verandering in het publieke domein. Zo ook een andere manier van het betrekken van bedrijven bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Datzelfde geldt voor een snelle manier van aanbesteden waarbij de plaatselijke kleinere organisaties een grote kans van slagen hebben. Het betrekken van de buurt bij het onderhoud van de openbare ruimte, is weer een ander voorbeeld van weer een ander soort vernieuwing.
Ambtenaar 2.0 als sociaal netwerk voor ambtenaren en hun opdrachtnemers, is ook een voorbeeld van een verandering. In dat geval wordt onze hele samenleving met de veranderingen bij de overheid geconfronteerd. Het resultaat daarvan is dat veel medewerkers in veel organisaties te maken krijgen met steeds meer technische mogelijkheden om het dagelijkse werk vorm te geven. Met ook meer mogelijkheden om te communiceren.

Wat de Inspiratiekrant zal doen
De Inspiratiekrant gaat op zoek naar deze en vele andere verhalen, en naar de mensen die ze met hun ideeën en acties tot leven wekken. De inspiratiekrant brengt de verhalen uit de praktijk in beeld. Door het publiceren van interviews, door ingezonden brieven of andere stukken, door videoregistraties, door het gebruik van fotomateriaal.

Het begin van het redactiewerk en het vervolg
De redactie is eigenlijk nog maar net begonnen. Wij, de leden van die redactie, zoeken nog naar een goede bena­dering van de markt van de veranderaars. Waar moet de ingezette verandering op uitkomen op de lange termijn? We hebben nog heel veel vragen. We hebben nu nog niet genoeg aan frases als “een beter contact met de doelgroepen”, “meer dynamiek tussen enerzijds burgers en anderzijds ambtelijke organisaties”, “efficiënter” werken, “hoogwaardige overheid”, et cetera. Wij zien met veel belangstelling uit naar de verandering die op ons pad komt. We sluiten ook onze verandering daarbij niet uit.

Onze ambitie en onze lezers
Wij hebben de ambitie de markt van de publieke veranderaars steeds bewuster te benaderen vanuit een steeds eigenstandiger redactie. De redactie wil onafhankelijk zijn. Dat betekent dat de lezer uiteindelijk bepaalt wat goede en wat minder goede veranderingen zijn.

Een frase uit het redactiestatuut in wording?
De redactie accepteert dat geïnterviewden/schrijvers voor de Inspiratiekrant hun eigen belangen hebben. Als die belangen dan maar ten dienste staan van de functie waar het de verandering ­gezinde werkers voor de overheid om gaat. Er zal zeker een moment komen waarop de voltallige redactie van deze krant zich zal voorstellen aan haar lezers. Maar de veranderaars in de dagelijkse praktijk van het werk staan vooralsnog in onze krant centraal.
De Inspiratiekrant wíl inspireren en láát zich inspireren. Via deze website van de inspiratiekrant zijn nu ‘alle lijnen geopend’. Het gaat de krant om het bieden van een platform aan publieke verande­raars met een visie op een nieuwe manier van (samen)werken, in de hoop dat anderen geïnspireerd raken om in hun eigen organisatie of omgeving te experimenteren.
De inspiratiekrant wil jou en (andere) publieke veranderaars met elkaar in contact brengen. De krant krijgt mede vorm en inhoud dankzij de inbreng van jou als lezer. Het is de bedoeling de krant een bron te laten zijn van en voor pioniers. De redactie nodigt jou uit suggesties te doen: met wie zal de redactie contact opnemen om steeds weer andere pioniers bij de overheid aan het woord te laten? Wanneer het vliegwiel eenmaal draait, zal hij eindeloos doordraaien. Dát beeld staat ons in ieder geval helder voor ogen. We zijn er klaar voor. Wij, de Inspiratiekrant.

De redactie
Nederland, 31 maart 2014

About the author

author avatar

, In Den Haag ben ik geboren, in 1953. Nog op rolschaatsen geschaatst met ijzeren wieltjes. Met vriendjes uit de buurt wezen boeven (jaren '50, nét televisie met Bromsnor en Swiebertje) in het Westland. In Den Haag volgde ik de experimenteer HAVO. In 1967 moest ik verhuizen naar Ermelo. Daar maakte ik de traditionele Middelbare school af. Daarna naar Utrecht voor de Lerarenopleiding. Was ik mij van meer bewust geweest van mijzelf in die tijd, was ik naar de school voor journalistiek gegaan. Utrecht is een mooie stad. De sfeer is daar prettig om uit te gaan. Na mijn studie bleef ik daar wonen. Ik werkte een tijd op de Universiteit Utrecht, als commissiesecretaris van twee vaste universiteitsraadscommissies en als hoofd van een secretariaat van een vakgroep bij de faculteit Farmacie. Daarna bleef ik in het secretariële werken. Ik heb in mijn leven kilometers (voor mijn gevoel) verslag geschreven. Uiteindelijk besloot ik in 1993 voor mijzelf te gaan werken en gebruik te gaan maken van mijn ervaring in de verslaglegging. In 2009 besloot ik te publiceren op het internet. De rode draad in mijn publicaties zit verscholen in deze artikelen: http://ambtenaar20.ning.com/profiles/blogs/inductiemanagement-het http://ambtenaar20.ning.com/profiles/blogs/inductiemanagement-is-geen

Plaats een reactie